Lovgivning

1. del af bekendtgørelsen i høring

Første del af bekendtgørelsen på det 'Udvidet producentansvar for emballage' er nu i høring. Et af de vigtige budskaber er, at producenter og importører, der markedsfører engangsemballage i Danmark senest 31. marts 2024, skal registrere sig i producentregisteret og oplyse forventede markedsførte mængder i 2024. Læs mere om registrering, og hvordan VANA kan hjælpe her.

Nedenfor har vi samlet hovedpointerne fra forslaget, som omfattede virksomheder i første omgang skal være opmærksom på, bl.a. hvilke virksomheder der skal registreres, og hvad der skal indberettes.
Vi holder også webinar om hovedpointerne onsdag 24. maj - læs mere her.

Bekendtgørelsen skal i følge forslaget træde i kraft den 1. januar 2024.

Find hele høringsforslaget, der har høringsfrist 13.juni her.

Definition af producentbegrebet

I bekendtgørelsen defineres begrebet 'producent' som både producenter og importører, se herunder:

Producent: Enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernsalg, er:

 • a) etableret i Danmark og i Danmark påfylder emballager eller får emballager påfyldt og markedsfører disse fyldte emballager under eget navn eller varemærke, jf. dog litra d og e
 • b) etableret i Danmark og i Danmark påfylder emballager eller får emballager påfyldt og markedsfører disse fyldte emballager og ikke er omfattet af litra a, , jf. dog litra d og e
 • c) etableret i Danmark og importerer og markedsfører fyldte emballager
 • d) etableret i Danmark og importerer eller fremstiller serviceemballager eller genbrugsemballager og markedsfører disse,
 • e) etableret i Danmark og importerer eller fremstiller og markedsfører drikkevarebeholdere og drikkebægre, der er engangsplastprodukter, og som ikke er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet, eller
 • f) etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland og via fjernsalg i erhvervsøjemed sælger emballager eller fyldte emballager direkte til private husstande eller til andre brugere end private husstande i Danmark.

Registreringspligt i Dansk Producentansvar (DPA)

Dansk Producentansvar er registeransvarlig og fører et digitalt producentregister over alle producenter, der markedsfører emballage, repræsentanter for producenter eller kollektive ordninger.

En producent eller importør, der markedsfører emballage, skal registreres senest den 31. marts 2024.

En producent eller importør, der udelukkende markedsfører genbrugsemballage skal først registreres fra den 1. januar 2025.

En producent eller importør, der påbegynder markedsføring af emballage efter 31. marts 2024 skal registrere sig senest 14 dage før markedsføringen påbegyndes.

Indberetning af emballagedata med deadline 31. marts 2024

 • Producenter skal i forbindelse med registrering indberette oplysninger om den forventede mængde markedsført emballage i 2024.
 • Oplysninger om genbrugsemballage skal først indberettes efter 1. januar 2025.
 • Indberetningen af mængder skal angives i kg, fordelt på hhv. husholdningsemballage og erhvervsemballage og på følgende emballagematerialer, hvis der markedsføres over 8 ton:
  • pap
  • papir
  • metal
  • aluminium
  • glas
  • plast
  • mad- og drikkevarekartoner
  • træ.

Desuden skal det oplyses, hvis emballagen skal sorteres som restaffald eller farligt affald:

Producenter eller importører, der forventer at markedsføre under 8 ton emballage i 2024 kan vælge kun at registrere den forventede mængde markedsført emballage i 2024 og fordelingen i kg. på hhv. husholdningsemballage og erhvervsemballage.

Gebyrer & egenkontrol

 • For registrering i producentregistret betales et engangsgebyr på 1.000 kr. pr. producent til Dansk Producentansvar
 • Hvis producenten eller importøren allerede er registreret i producentregistret, betales et engangsgebyr på 500 kr.
 • Producenten eller importøren skal føre egenkontrol med henblik på at sikre, at denne opfylder indberetningskrav minimum én gang årligt.
 • Producenten elle importøren skal udarbejde en skriftlig beskrivelse af procedure for gennemførelse af egenkontrollen og kunne dokumentere gennemførelse af egenkontrollen.

Kontakt os