VIDEN

Design til forebyggelse, genbrug og genanvendelse

Valg af emballagedesign spiller en stor rolle i at nå de lovgivningsmæssige mål og rammer, der er fastsat af EU i 'The Green Deal' på det helt overordnede plan. The Green Deal fremsætter det ambitiøse mål, at det europæiske kontinent skal være CO2-neutral i 2050, som det første kontinent i verden.

Under denne aftale følger en masse konkrete tiltag og lovgivninger; f.eks. lovgivning om affald med følgende prioritering i det overordnede formål:

"...at begrænse de genererede mængder affald..."

 Affaldshierarkiet

Figuren ovenfor viser prioriteringshierarkiet for affaldsforebyggelse, og hvordan prioriteringen hænger sammen med de forskellige typer af designtilgange for emballage.

Affaldsforebyggelse af emballage handler altså om at designe sin emballage, så der genereres mindst muligt emballageaffald i relation til affaldshierarkiets prioritering.

De miljøgraduererede bidrag i forbindelse med producentansvaret for emballage forventes også at følge affaldshierarkiets prioritering.

Citat

“Dit valg af design på emballagen har betydning for bl.a. kvaliteten af det genvundne materiale og miljøbidraget.”
Forebyggelse

Design til forebyggelse

At designe til forebyggelse af emballageaffald kan tage sig ud på mange måder. Her ses et eksempel på et emballagefrit koncept.

Glasemballage

Genbrugsemballage

Design til genbrug kan bl.a. være emballager som sylteglas, der kan benyttes igen og igen af forbrugeren. Men det kan også være emballage, der f.eks. er designet i en plastkvalitet, der betyder emballagen kan recirkulere og genbruges til samme formål efter vask.

Genanvendelse

Design til genanvendelse

For at sikre størst kvalitet i genanvendelsen af emballagematerialer bør man designe i harmoniserede materialer, der kan adskilles.

Design til forebyggelse

Design til forebyggelse handler om at forebygge generering af affald ved bl.a. at reducere de mængder af emballager, der benyttes til et givent produkt.

Det kan f.eks. være, at emballagen kan 'downsizes' uden nogen betydning for produktet - enten i størrelse eller materialetykkelse. Det kan også være, at man kan eliminere én emballage ud af flere, hvor den ønskede effekt stadig opnås, hvad enten det handler om beskyttelse af produktet eller måske hygiejnemæssige hensyn.

Når man designer til forebyggelse af affald, betyder det, at man opererer allerøverst i prioteringshierakiet for affald.

Det er uden tvivl den sværeste kategori at operere i som virksomhed, da det kan betyde, at der skal inkorporeres virkemidler, der ligger ‘uden’ for emballagen i dens tekniske forstand.

For eksempel kan parametre som teknologi, koncept, transportdistancer, produktdesign m.m. indvirke på det reelle behov for emballage.

Det kan være svært, fordi det potentielt ændrer både forbrugerens forståelse af behov, men også forståelsen af, hvordan tingene ”bør” se ud for, at man vil købe et givent produkt.

Design til genbrug

Design til genbrug betyder, at emballagen kan genbruges igen og igen. Emballagen ændrer hverken form eller struktur, men kan f.eks. bruges efter en vask eller genfyldes til samme formål, som den er skabt.

Genbrugsemballage kan designes af flere typer materialer, men skal designes i en kvalitet der sikrer, at emballagen kan holde til gentaget brug.

Formålet med genbrugsemballager, frem for engangsemballager, er at forebygge de store affaldsmængder, vi genererer i dag.

Indenfor genbrug er der forskellige kategorier af genbrugsløsninger. Nedenfor ses den kategorisering Ellen MacArthur Foundation benytter.

Ellen MacArthur Foundations 4 genbrugskategorier

Refill at home - genfyld derhjemme

Brugeren genopfylder sin genbrugelige emballage i hjemmet.

Return from home - returnering fra hjemmet

Emballagen returneres fra hjemmet, f.eks. ved en opsamlingsordning gennem en virksomhed.

Refill on the go - genfyldning af egen emballage

Brugeren fylder eller genfylder deres emballager i en forretning, f.eks. et løssalgsmarked.

Return on the go - returnering ved opsamlingssted

Brugeren returnerer emballagen hos en virksomhed eller anden form for opsamlingssted.

Kilde: Ellen MacArthur Foundation

Design til genanvendelse

Design til genanvendelse betyder, at den emballage man sætter på markedet er designet til at kunne bevæge sig hele vejen gennem emballageaffaldets værdikæde. Det betyder med andre ord, at hvert enkelt element (både hoved- og delelementer), som emballagen består af, skal kunne sorteres, genanvendes og behandles, således at hvert enkelt materiale opretholder så høj en værdi som muligt, når det kommer ud som et sekundært råmateriale.

Det betyder også, at man skal designe sin emballage til at kunne indgå i en cirkulær økonomi, hvor alle ressourcer udnyttes optimalt.

Find mere inspiration i vores liste med designguides her.

Kontakt os

VANA

Vi er stiftet af de fire

VANA er stiftet af Landbrug & Fødevarer, DagSam, Dansk Erhverv og Dansk Industri. De 4 brancheorganisationer gør VANA bredt forankret i landskabet af virksomheder, som er berørt af producentansvaret.

Spørgsmål

  • Som producent betaler man for: ...

  • Hovedreglen er, at den ansvarlige producent er ”påfylderen” ...

  • De nationale anbefalinger og retningslinjer, som skal ligge ...

  • Gå til FAQ