Partnerskaber

VANA samarbejder bredt med relevante aktører gennem hele værdikæden for at skabe de bedste forudsætninger, så I kan nå i mål med jeres forpligtelser under producentansvaret - både i Danmark og internationalt. Hos VANA håndterer vi selve rammerne og driften af producentansvaret i Danmark, og vores partnerskaber giver jer mulighed for at vælge en løsning, der passer ind i netop jeres forretningsmæssige struktur og systemer, hvis I har brug for hjælp til fx datahåndtering eller international compliance.

Datahåndtering og international compliance

Partnerskaberne indgået mellem VANA og de respektive aktører er ikke økonomisk forpligtende. De samarbejder, I måtte ønske at indgå med en aktør med henblik på håndtering og deklarering af jeres forpligtelser ud over VANAs services, er således en aftale udelukkende mellem jeres virksomhed og den valgte aktør.

VANA ønsker at kunne tilbyde integration til medlemmernes indberetning, herunder også igennem partnerskaber. Gennem partnerskaberne sikrer vi gensidig videndeling og sparring til gavn for vores medlemmer.

GS1 Denmark tilbyder dataservicen GS1Trade Packaging, der hjælper med at håndtere og strukturere den emballagedata, der skal indberettes. Dataen kan bygges op omkring det enkelte produkt eller i emballagesystemer, hvis den samme emballage bruges til flere af jeres produkter.

GS1 opdaterer løbende GS1Trade Packaging op imod nye krav fra lovgivningen, så servicen er fremtidssikret.

GS1 Denmark tilbyder et gratis startkit, så I kan komme i gang med at kortlægge jeres emballagemængder og blive klar til indberetningen i 2024. Startkittet indeholder et emballageberegningsværktøj, der gør det nemt at få overblik over og strukturere dine emballagedata, og som også kan hjælpe jer med at indhente data fra leverandører. Jeres data vil efterfølgende kunne overføres til GS1Trade Packaging-systemet, som lanceres i sommeren 2024.

GS1 Denmark er en del af standardiseringsorganisationen GS1, der har kontorer i 116 lande og 50 års erfaring med at standardisere data. Virksomheder, der allerede bruger GS1’s service til udveksling af produktdata, kan med fordel overføre eksisterende emballagedata til GS1Trade Packaging.

Læs mere om GS1 Denmarks løsning og hent et gratis startkit her

Hvem henvender løsningen sig til?

Producentansvarlige virksomheder, der sætter emballerede produkter på det danske marked, og som ønsker et system til at indsamle, strukturere og deklarere emballagedata.

LORAX EPI er en af de førende leverandører inden for rapportering i forhold til producentansvar, lovgivningsanalyse og skræddersyede konsulenttjenester til global miljøoverholdelse. LORAX EPI hjælper virksomheder med at navigere i kompleksiteten af det udvidede producentansvar og beskatning på tværs af forskellige markeder og brancher.

LORAX EPI's ENVI-software™ gør det muligt for jer at generere obligatoriske og frivillige rapporter for flere forskellige producentansvar og skatter, såsom emballage, WEEE, batteri-, tekstil- og plastbeskatning. Løsningen kan også håndtere omkostningsanalyser på genanvendelighed og producentansvar og unikke dashboards til gebyrmodellering for at optimere strategier for overholdelse af producentansvaret.

LORAX EPI's services omfatter miljørådgivning, software til overholdelse af angivne standarder, abonnementer til videnstjenester.

Læs mere om LORAX EPIs service her.

Hvem henvender løsningen sig til?
Større virksomheder, der opererer internationalt og har en bred vifte af forskellige forpligtelser forbundet med producentansvaret, inden for både emballage og andre områder med producentansvar.

Derudover tilbydes en mindre løsning tilpasset virksomheder med producentansvarsforpligtelser, der opererer på det nordiske marked.

Recyda tilbyder en bæredygtig emballageplatform designet til at give virksomheder mulighed for at vurdere deres emballage i forhold til juridiske standarder og forskellige internationale rapporteringskrav. Platformen understøtter også virksomheder i at forberede, administrere og rapportere deres emballagedata på en mere strømlinet og effektiv måde.

Recydas software er især fokuseret på at hjælpe virksomheder med at overholde lov- samt designkrav, lette rapportering for producentansvaret, vurdering af genanvendelighed og optimering.

Læs mere om Recydas service her.

Hvem henvender løsningen sig til?
Store og mellemstore virksomheder med forpligtelser i forbindelse med producentansvaret på flere markeder i EU med behov for en enkel løsning til datahåndtering og rapportering.

Med over to årtiers erfaring med datastyring og ekspertise inden for miljølovgivning i 195 lande, er Valpak en betroet partner. Valpak er anerkendt for sine robuste dataløsninger og sublime værktøjer, der sikrer overholdelse af lovgivning som bl.a. producentansvaret for emballage.

Valpaks compliance-support og rapporteringstjenester er understøttet af en enorm database, der indeholder over 50 millioner produktenheder med unikke emballagedata sammensætninger. Dette er understøttet af 125 dataeksperter for at sikre effektiv og nøjagtig drift.

Valpacks kunder opnår typisk en stigning på mindst 30 % i effektivitet og omkostningsbesparelser.

Valpaks tjenester sikrer ikke kun overensstemmelse og datanøjagtighed, men tilbyder også værdifuld indsigt i at arbejde med dataanalyseværktøjer der kan bidrage til at hjælpe med at forbedre emballagedesign og understøtte bredere miljømæssige mål i virksomheden.

Læs mere om Valpaks services her Valpak | LinkedIn | X

Hvem henvender denne løsningen sig til?

Virksomheder, der skal opfylde kravene til producentansvaret for emballage på det danske marked.

Virksomheder med en global tilstedeværelse, der er forpligtet til at overholde producentansvarsforpligtelser på forskellige markeder over hele verden.

Varefakta kan hjælpe jer med at få styr på jeres emballagedata, så I er klar, når producentansvaret træder i kraft. Med Varefaktas PIDe (ProduktInformationsDatabase for emballage) er I sikret et system, som kan indsamle og behandle emballagedata fra jeres leverandører på de produkter, I sætter på markedet.

PIDe kan hjælpe jer med at blive helt klar til at indberette, når producentansvaret træder i kraft i juli 2025, men kan også bruges til den første indberetning i 2024. Derudover kan I benytte dataen i PIDe til strategiske beslutninger om optimering af jeres emballage og krav til jeres leverandør.

Processen for indsamling af data foregår gennem Varefaktas emballagespecifikationsskema, hvor alle relevante informationer som skal bruges i forbindelse med indberetning af jeres emballagemængder, indsamles. Varefakta sørger for, at jeres data bliver struktureret og behandlet så I er sikre på at mængderne beregnes korrekt. Når tallene skal indberettes, skal I blot indskrive jeres salgstal pr. produkt, hvorefter jeres aggregerede emballagemængder beregnes. De beregnede værdier er herefter klar til indberetning hos VANA.

Læs mere om Varefaktas service her.

Hvem henvender løsningen sig til?
Virksomheder, der sætter emballage på det danske marked, som ønsker en løsning, der gør det nemt og simpelt at overholde forpligtelserne under producentansvaret på det danske marked.

Nordiske søsterorganisationer - kollektiv ordninger i Norden 

Hos VANA samarbejder vi med de førende kollektiv ordninger i hele Norden for at dele erfaringer og viden om det udvidede producentansvar på tværs af de nordiske grænser.

Find mere information om vores nordiske samarbejde og præsentationer af de enkelte kollektivordninger her, eller klik videre til de respektive kollektiv ordningers hjemmeside via logo-linksne nedenfor. 

Videnspartnere

Øvrige

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.