Om producentansvaret for emballage

Alle virksomheder der importerer eller bruger emballage får med indførelsen af producentansvaret for emballage det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar for håndtering af deres emballageaffald - herunder indsamling, sortering og behandling. Det vil sige, at alle virksomheder, som sætter emballage på det danske marked, får ansvaret for emballagen i hele dens livscyklus - også efter emballagen er tom og affaldssorteret af forbrugeren.

Det overordnede formål med at indføre producentansvaret er at reducere mængden af emballage, sikre en effektiv indsamling og håndtering af emballageaffald samt at motivere virksomhederne til bedre og mere miljørigtigt design af emballage - både til forebyggelse, genbrug og genanvendelse.

Populært sagt taler man om at slutte cirklen - 'closing the loop'.

Det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft den 1. juli 2025, men allerede fra april 2024 har omfattede virksomheder pligt til at registrere sig og indberette et estimat over deres forventede emballagemængder for 2024. Læs mere om registrerings- og indberetningspligten her.

Hvad og hvem er omfattet?

Alle typer af emballager er omfattet af producentansvaret for emballage.
Bliv klogere på emballagetyperne her.

Alle virksomheder, der sætter emballerede produkter på det danske marked, er omfattet af producentansvaret for emballage. Tjek om I er omfattet her.

Overordnede konsekvenser af producentansvaret

  • Cirka 41.000 danske virksomheder bliver omfattet.
  • Regning på minimum 2,3 mia. kr. om året flyttes fra forbrugere til producenter.
  • Forventeligt ca. 961.000 ton emballage årligt.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.