Om producentansvaret for emballage

Alle virksomheder der sætter emballage på markedet i EU får med indførelsen af producentansvaret for emballage det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar for håndtering af deres emballageaffald - herunder indsamling, sortering og behandling.

Det vil sige, at alle virksomheder, som sætter emballage på det danske marked, får ansvaret for emballagen i hele dens livscyklus - også efter emballagen er tom og affaldssorteret af slutbrugeren.

Formål med producentansvaret

Det overordnede formål med at indføre producentansvaret er at reducere mængden af emballage, sikre en effektiv indsamling og håndtering af emballageaffald samt at motivere virksomhederne til bedre og mere miljørigtigt design af emballage - både til forebyggelse, genbrug og genanvendelse.

Populært sagt taler man om at slutte cirklen - 'closing the loop'.

Det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft den 1. juli 2025, men allerede fra april 2024 har omfattede virksomheder pligt til at registrere sig og indberette et estimat over deres forventede emballagemængder for 2024. Læs mere om registrerings- og indberetningspligten her.

Overordnede konsekvenser af producentansvaret

  • Cirka 41.000 danske virksomheder bliver omfattet.
  • Regning på minimum 2,3 mia. kr. om året flyttes fra forbrugere til producenter.
  • Forventeligt ca. 961.000 ton emballage årligt.

Omfattede virksomheder

Alle virksomheder, der sætter emballerede produkter på det danske marked, er omfattet af producentansvaret for emballage. Tjek, om I er omfattet her.

Omfattede emballager

Alle typer af emballager er omfattet af producentansvaret for emballage, uanset branche, erhverv og formål med emballagen - undtaget er dog emballager omfattet af det danske pantsystem (pantbekendtgørelsen).

Det vil sige, at I skal have styr på alt: 

  • salgsemballage (primær emballage)
  • multipak (sekundær emballage)
  • transportemballage (tertiær emballage).   

Det er også vigtigt, at I kender de eksakte emballagetyper, -materialer og -sammensætninger, som I benytter - og desuden, om emballagerne kan genbruges, eller om det er engangsemballager.

Bliv klogere på de forskellige emballagematerialer og -typer her. 

Få hjælp til at forberede din virksomhed på producentansvaret.

Indberetning af emballager i 2024 og 2025

Til april 2024 skal virksomheder omfattet af producentansvaret registrere deres forventede mængder af emballager, der er aktive på det danske marked, hos Dansk Producentansvar (DPA), som fungerer som myndighedsregister.

Læs mere om registrering- og indberetningspligten her.

Rammerne for indberetning og registrering efter det kommende producentansvar for emballageansvar træder i kraft i juli 2025 er stadig ikke fastlagt. Men vi ved allerede nu, at det kommer til at foregå ud fra et princip om miljøgraduerede bidrag - hvor det bliver dyrere, jo mere miljøbelastende den emballage, man sætter på markedet, er. 

Se tidsplanen for det politiske arbejde her.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.