Tjek om din virksomhed er omfattet

Alle virksomheder, der sætter emballerede produkter på markedet, bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald i 2025. Det vurderes, at det svarer til cirka 41.000 danske virksomheder.

Hovedreglen er, at producentansvaret tilfalder den aktør, der først sætter det emballerede produkt på markedet og som har størst indflydelse på designet af emballagen. Det er altså ikke den virksomhed som producerer selve emballagen, men derimod den virksomhed, som køber og bruger emballagen til deres produkter, der får producentansvaret for den pågældende emballage.

Grafik over omfattede virksomheder

Grafikken ovenfor beskriver de overordnede kategorier af virksomheder, der bliver omfattet af producentansvaret. De fire kategorier er:

  • En private label-indehaver - det kan f.eks. være en dagligvarekæde, der har deres eget mærke.
  • En produktproducent - det kan f.eks. være et mejeri, der køber kartoner, hvori de påfylder deres mælk.
  • En importør - det kan f.eks. være en dansk virksomhed, der køber varer i udlandet for at sætte dem på markedet i Danmark.
  • En bemyndiget repræsentant - dvs. en juridisk person i Danmark, der sikrer, at udenlandske producenter får registreret deres e-handel i producentansvaret.
    Denne kategori er særlig relevant ved handel direkte mellem danske forbrugere og udenlandske virksomheder.

Vær obs på, at selvom man ikke er producentansvarlig for et produkt i en primær emballage, kan man godt være ansvarlig for at sætte sekundære og tertiære emballager på markedet. Derfor kan en emballageproducent fx godt være producentansvarlig for de transportemballager, som de pakker primæremballage i og sender til en produktproducent, hvor producentansvaret for selve primæremballagen tilfalder produktproducenten. Læs mere om emballagetyper her.

Bagatelgrænse på 8 ton emballage om året

I producentansvaret er der indlagt en bagatelgrænse på 8 tons emballage om året. Det betyder i praksis, at virksomheder, der sætter mindre en 8 ton emballage på markedet årligt, skal indberette færre oplysninger om deres emballage og pålægges færre administrative gebyrer. 

Det betyder IKKE, at man fritages fra ordningen om producentansvaret, hverken i organisatorisk, juridisk eller økonomisk forstand.

Virksomheder under bagatelgrænsen skal fortsat betale for omkostningerne forbundet med indsamling og behandling svarende til den emballagemængde de sætter på markedet, men de bliver ikke forpligtet til at indberette data med udgangspunkt i de omtalte miljøgraduerede bidrag.

Det er derfor heller ikke et krav at være meldt ind i en kollektiv ordning, da indberetning og betaling kan ske direkte til Dansk Producentansvar. Der er dog stadig fordele ved at være medlem af VANA for virksomheder under bagatelgrænsen, bl.a. direkte adgang til eksperthjælp og -sparring, så I er garanteret, at I lever op til jeres forpligtelser. 

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.