Er I omfattet?

Alle virksomheder, der sætter emballerede produkter på markedet, bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald fra 1. juli 2025.

Hovedreglen er, at producentansvaret tilfalder den virksomhed, der først tilgængeliggør emballager eller påfyldte emballager på det danske marked.

Her kan I se, hvornår man som virksomhed kan blive ansvarlig og dermed skal registreres og indberette emballagemængder. Nedenstående tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens eksempler, se her: Emballage - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Hvis der er tvivl om, hvorvidt man som virksomhed er omfattet, er det Dansk Producentansvar (DPA), der som registermyndighed, kan træffe endelig afgørelse om producentansvaret.

Virksomheder etableret i Danmark

Definition af mikrovirksomhed: virksomheder med under 10 personer beskæftiget og en årlig omsætning på under 15 mio. kr. 

 

Som mikrovirksomhed kan I kun få producentansvar for emballager eller påfyldte emballager, som I importerer til det danske marked. Hvis I køber emballager i Danmark, er det jeres leverandør, der har ansvaret - også selvom emballagen er produceret under jeres navn eller varemærke. 

 

Hvis I køber emballager i Danmark

Jeres leverandør har producentansvaret også selvom emballagen er produceret under jeres navn eller varemærke. 

Det gælder uanset om det er salgs- (primær), multipak- (sekundær), transport- (tertiær), service, eller primærproduktions- eller genbrugsemballager.

Miljøstyrelsens eksempel:

Den danske fabrik får ansvaret for serviceemballagen ved salg til slagterbutikken (mikrovirksomhed) selvom emballagen er produceret under slagterens varemærke.

Den danske fabrik får ikke ansvaret ved salg til Delikatesse supermarkedet, da denne ikke er mikrovirksomhed og får produceret emballage under eget varemærke. 

Hvis I som mikrovirksomhed importerer emballager eller påfyldte emballager

I har producentansvaret.

Miljøstyrelsens eksempel: Mikrovirksomhed får ansvaret for salgsemballagen (grå gavekasse).

Fremstiller I generisk transport-. (tertiær), service-, primærproduktions-, eller genbrugsemballage uden eller med jeres eget navn eller varemærke?

I har producentansvaret som fabrikant i bekendtgørelsen

Miljøstyrelsens eksempel: Dansk fabrik (emballagefremstiller) får ansvaret for den generiske serviceemballage.

Fremstiller I transport-. (tertiær), service-, primærproduktions-, eller genbrugsemballage under en anden virksomheds navn eller varemærke, der er etableret i Danmark?

Den anden virksomhed har producentansvaret som fabrikant i bekendtgørelsen (medmindre den er mikrovirksomhed - se nedenfor for salg til mikrovirksomheder)

Miljøstyrelsens eksempel: Dansk fabrik (produktproducent af hårtørrer) har ansvaret for transportemballagen (den brune kasse), da den er produceret under deres varemærke, Blæs.

Fremstiller I salgs- (primær) eller multipakemballage (sekundær)

Den, der påfylder emballagerne har producentansvaret (medmindre den er mikrovirksomhed - Se nedenfor for salg til mikrovirksomheder.

Miljøstyrelsens eksempel: Dansk fabrik (produktproducent af hårtørrer) har ansvaret for salgsemballagen (den hvide papæske), da de påfylder den. 

Hvis I sælger emballager til en mikrovirksomhed i Danmark

I har som leverandør producentansvaret.
Det gælder uanset om det er salgs- (primær), multipak- (sekundær), transport- (tertiær), service, eller primærproduktions- eller genbrugsemballager.

Miljøstyrelsens eksempel: Leverandør får ansvaret for salgsemballagen (gavekassen) som fabrikant i bekendtgørelsen.

Fremstiller I påfyldt emballage under jeres eget navn eller varemærke?

I har producentansvaret som fabrikant i bekendtgørelsen

Miljøstyrelsens eksempel: Mejeriet har ansvaret da de fremstiller påfyldt emballage (mælk) under eget navn eller varemærke.

 

Fremstiller I påfyldt emballage på vegne af andre under deres navn eller varemærke?

De har producentansvaret som fabrikant i bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens eksempel: Detail/virksomhed har ansvaret, da de får fremstillet påfyldt emballage (mælk) under deres navn eller varemærke.

Får I fremstillet transport-. (tertiær), service-, primærproduktions-, eller genbrugsemballage under eget navn eller varemærke?

I har producentansvaret som fabrikant i bekendtgørelsen (medmindre I er mikrovirksomhed - Se ovenfor "I er eller sælger til mikrovirksomhed")

Miljøstyrelsens eksempel: Delikatesse supermarked har ansvaret for serviceemballagen (den hvide pose med blåt logo), da den er produceret under deres varemærke, Big Cow.

Får I fremstillet påfyldt emballage under eget navn eller varemærke?

I har producentansvaret som fabrikant i bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens eksempel: Detail/virksomhed har ansvaret da de får fremstillet påfyldt emballage (mælk) under deres navn eller varemærke.

 

Importerer I emballager eller påfyldte emballager med en udenlandsk virksomheds navn eller varemærke (Fx agentur eller distributør)?

I har producentansvaret som importør eller distributør i bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens eksempel: Frisørsalonen har producentansvaret, da de importerer påfyldt emballage produceret med en anden virksomheds navn eller varemærke, som ikke er etableret i Danmark.

Bliver I slutbruger af emballager eller påfyldte emballager?

Jeres udenlandske leverandør har producentansvaret (via fjernsalg direkte til slutbruger)

Miljøstyrelsens eksempel: Den tyske fabrik har producentansvaret for transportemballagen (den brune papkasse), da frisørsalonen gør den til affald. 

Importerer I emballager eller påfyldte emballager under eget navn eller varemærke?

I har producentansvaret som fabrikant i bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens eksempel. Den danske detail får importeret påfyldt emballage (shampoo) under eget navn eller varemærke (Susanne). 

 

 

 

Mere om producentdefinitionen: 
Den fabrikant, importør eller distributør, der første gang tilgængeliggør emballage eller påfyldt emballage, er producent, hvilket betyder at:

  1. Den, der fremstiller eller får fremstillet transport-, genbrugs-, primærproduktions- eller serviceemballage eller påfyldt emballage i eget navn eller varemærke har producentansvaret. Det betyder fx at hvis I fremstiller eller importerer transportemballager, som videresælges til virksomheder, der anvender, så har I ansvaret, medmindre I har fremstillet emballagen i deres navn.

  2. Leverandører, der udbyder transport-, genbrugs-, primærproduktions- service- salgs- eller multipak emballage til mikrovirksomheder (også selvom de er fremstillet i mikrovirksomhedens navn), har producentansvaret. Det betyder fx at hvis I fremstiller serviceemballage til en mikrovirksomhed, har I producentansvaret, også selvom I har fremstillet emballagen i mikrovirksomhedens navn. 

  3. Virksomheder, der er etableret udenfor Danmark, får producentansvaret, hvis de tilgængeliggør emballager eller påfyldte emballager via fjernsalg direkte til slutbrugere. Det betyder fx at jeres udenlandske leverandører kan få ansvaret for fx transportemballage, hvis I ompakker produkter og gør transportemballagen til affald.

Producentdefinition i bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

Producent: Enhver fabrikant, importør eller distributør, som uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernsalg:

a) er etableret i Danmark og første gang tilgængeliggør transportemballage, genbrugsemballage, primærproduktionsemballage eller serviceemballage på det danske marked,

b) er etableret i Danmark og første gang tilgængeliggør påfyldt emballage eller emballage, som ikke er nævnt i litra a, på det danske marked, eller

c) er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland og via fjernsalg første gang tilgængeliggør transportemballage, genbrugsemballage, primærproduktionsemballage, serviceemballage eller påfyldt emballage direkte til slutbrugere på det danske marked.

Se bekendtgørelsen her

 

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.