Kollektive ordninger

En kollektiv ordning, som VANA, sikrer kollektiv opfyldelse af forpligtelserne i det udvidede producentansvar på vegne af de virksomheder, der er medlem, så den enkelte virksomhed ikke selv skal indsamle og affaldsbehandle.

VANA og kollektiv ordning

En kollektiv ordning er den mest oplagte måde at håndtere sit producentansvar på. Den kollektive ordning varetager forpligtelserne til indsamling, sortering, affaldsbehandling, lovpligtig indberetning til myndighederne og betaling til kommuner, private affaldsindsamlere mv. Den enkelte producent har fortsat ansvar for at indberette de korrekte data og betale til de kollektive ordninger samt føre egenkontrol.

Medlemmer af VANA får del i væsentlige stordriftsfordele – til gavn for både miljøet og virksomhedernes bundlinje. Vi dækker alle emballagefraktioner, er landsdækkende og arbejder not-for-profit. Som kollektiv ordning løser VANA bl.a. følgende opgaver for vores medlemmer fra producentansvaret træder i kraft i juli 2025:

• Vi sikrer, at I lever op til jeres forpligtelser forbundet med udvidet producentansvar, herunder indsamling, sortering og affaldsbehandling af de emballager, I sætter på markedet.

• Vi dokumenterer den reelle genanvendelse.

• Vi sørger for, at jeres data bliver indberettet til Dansk Producentansvar og Miljøstyrelsen

• Vi håndterer aftaler, dialog og kompensation med kommuner og private affaldsindsamlere.

• Vi sikrer en kostægte gebyrstruktur, der belønner de mest bæredygtige emballager (gebyrstrukturen fastsættes af myndighederne).

Læs mere om fordelene ved at være medlem af VANA her.

Derudover ser vi det i VANA som vores opgave at gøre det så enkelt og ligetil som muligt for vores medlemmer at overholde producentansvaret; bl.a. ved at udvikle et nemt og overskueligt rapporteringssystem, så man kun skal forholde sig til indrapportering af data et sted.

Det vil sige, at jo flere medlemmer vi er i VANA, og jo større emballagemængder vi håndterer, des bedre priser kan vi forhandle os til hos udbyderne, så det bliver så omkostningseffektivt og enkelt som muligt, når I fra juli 2025 overtager ansvaret for de emballager, I sætter på markedet, gennem hele livscyklussen.

Læs mere om tilmelding og medlemsfordele her. 

Se et udpluk af vores medlemmer her.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.