Priser

Ved forhåndsregistrering opkræver VANA en engangsbetaling på 4000 kr. i opstartsbidrag (2000 kr. for virksomheder under bagatelgrænsen). Derudover er der et registreringsgebyr til Dansk Producentansvar på 1000 kr. (500. kr. for virksomheder, der allerede er registreret i DPA). 

Før producentansvaret træder i kraft 1. juli 2025 kan der blive tale om en aconto betaling samt indbetaling af en eventuel sikkerhedsstillelse, afhængigt af hvordan lovgivningen bliver udformet.

Læs mere om status på implementering  af producentansvaret her

Pris efter producentansvaret træder i kraft 1. juli 2025 

Den samlede pris for håndtering af emballager, når producentansvaret træder i kraft, kommer til at bestå af:

  • Betaling for håndtering af emballageaffald (miljøgradueret)
  • Grundbidrag til VANA A/S på 1000 kr./årligt (500 kr. i 2025)
  • Gebyrer til myndighederne for oprydning, oplysning og indberetning (kendes ikke endnu).

Brug 'VANA-beregneren' til at få et estimat på prisen for håndtering af jeres emballageaffald fra 1. juli 2025. Priserne i beregneren er kvalificeret af COWI i oktober 2023, og er derfor et mere realistisk bud på de priser I kan forvente i 2025. Find beregneren her. 

Beregningen omfatter omkostninger til indsamling og affaldsbehandling fra både husholdning og erhverv baseret på opdaterede data fra COWI og kan derfor kun anvendes som et estimat. Priserne dækker udelukkende affaldshåndteringen fordelt på fraktioner. Den samlede pris i 2025 vil være opdelt for fraktionerne i hhv. husholdning og erhverv og desuden afhænge af kriterierne for de miljøgraduerede bidrag, de endelige aftaler VANA indgår med affaldsbehandlere samt omfatte administrationsbidrag til VANA og gebyrer til Dansk Producentansvar og Miljøstyrelsen. 

Læs mere om de økonomiske konsekvenser ved producentansvaret her.

VANA er en not-for-profit organisation

Vores mission er at være den foretrukne kollektive ordning for det udvidede producentansvar i Danmark, ved at løfte vores medlemmernes producentansvar på en miljørigtig, administrativt enkel og omkostningseffektiv måde.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.