Priser

Det er gratis at være medlem af VANA indtil forhåndsregistreringen åbner til april 2024. Herefter betales et opstartsbidrag til VANA samt gebyr til myndighederne.

Ved forhåndsregistrering opkræver VANA en engangsbetaling på 4000 kr. i opstartsbidrag (2000 kr. for virksomheder under bagatelgrænsen). Derudover er der et registreringsgebyr til Dansk Producentansvar på 1000 kr. (500. kr. for virksomheder, der allerede er registreret i DPA). 

Før producentansvaret træder i kraft 1. juli 2025 vil der være en aconto betaling samt eventuel sikkerhedsstillelse, afhængigt af hvordan lovgivningen bliver udformet. Læs mere om status på implementering  af producentansvaret her

Pris efter producentansvaret træder i kraft 1. juli 2025 

Den samlede pris for håndtering af emballager, når producentansvaret træder i kraft, kommer til at bestå af betaling for håndtering af jeres emballageaffald inklusiv administrationsudgift til VANA samt gebyrer til myndighederne for oprydning, oplysning og indberetning.

Da der stadig er mange ubekendte omkring producentansvarets udmøntning, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige konkret hvad det årlige administrationsgebyr hos VANA bliver. Men den største del af den samlede regning, vil i sidste ende blive omkostningerne til affaldshåndtering. 

Brug 'VANA-beregneren' til at få et estimat på prisen for håndtering af jeres emballageaffald fra 1. juli 2025. Priserne i beregneren er kvalificeret af COWI i oktober 2023, og er derfor et mere realistisk bud på de priser I kan forvente i 2025. Find beregneren her. 

Beregningen omfatter omkostninger til indsamling og affaldsbehandling fra både husholdning og erhverv baseret på opdaterede data fra COWI og kan derfor kun anvendes som et estimat. Priserne dækker udelukkende affaldshåndteringen fordelt på fraktioner. Den samlede pris i 2025 vil være opdelt for fraktionerne i hhv. husholdning og erhverv og desuden afhænge af kriterierne for de miljøgraduerede bidrag, de endelige aftaler VANA indgår med affaldsbehandlere samt omfatte administrationsbidrag til VANA og gebyrer til Dansk Producentansvar og Miljøstyrelsen. 

Læs mere om de økonomiske konsekvenser ved producentansvaret her.

VANA er en not-for-profit organisation

Vores mission er at være en ambitiøs og innovativ kollektiv ordning, som løfter det udvidede producentansvar for emballage miljørigtigt, enkelt og omkostningseffektivt.

Det betyder, at I som medlem ikke betaler unødige omkostninger, hvilket gør det langt mere økonomisk, effektivt og ubureaukratisk for den enkelte virksomhed at være medlem af kollektiv ordningen VANA, end hvis alle hver for sig skal håndtere egne emballager gennem hele genanvendelsesprocessen.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.