Indberetning 2025 - miljøgraduering

Det bliver et krav, at de omkostninger, som virksomhederne skal dække fra producentansvaret træder i kraft, bliver miljøgraduerede. Det betyder, at virksomhederne skal betale mindre for de emballager, der kan genbruges eller genanvendes.

Miljøgradueringen skal sikre omkostningsneutralitet for hver enkel materialekategori, så virksomhederne i en materialekategori samlet set ikke betaler mere eller mindre end de faktiske omkostninger til affaldsbehandlingen.

Lovgivningen med designkravene til de miljøgraduerede bidrag forventes i august 2024, men Miljøstyrelsen er kommet med deres anbefaling til designkrav.

Læs mere om de enkelte designkrav i Miljøstyrelsens udkast her

Bonus/malus model

Miljøstyrelsens anbefaling er en bonus/malus-model, hvor de virksomheder, der markedsfører emballager med lav genanvendelighed, skal betale en større del af omkostningerne.

Bonus/Malus model

Malus

Den kollektive ordning skal give producenter, der markedsfører emballager i rødt niveau, en malus (meromkostning) i form af 35 % af den enkelte producents beregnede operationelle omkostninger til affaldshåndtering af samtlige af dennes emballager, der falder under niveauet rød.

Bonus

Den kollektive ordning skal anvende de ekstra indtægter fra den opkrævede malus for emballager i rødt niveau i en given materialekategori, til at dække de operationelle omkostninger til affaldshåndtering af emballager i grønt niveau inden for samme materialekategori.

For de materialekategorier hvor der er et niveau gul, betaler den enkelte producent de beregnede operationelle omkostninger til affaldshåndtering af de emballager, der falder herunder.

Læs mere om hvilke krav, der gælder i andre lande her.

Miljøstyrelsens anbefaling til materialekategorier og niveauer

Virksomheder skal indberette data om tilgængeliggjorte emballager i 12 materialekategorier (fraktioner).

Hver materialekategori er opdelt i forskellige niveauer (satser).

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.