Miljøstyrelsens anbefaling til miljøgraduering

Det er et krav, at de omkostninger, som I skal dække fra 1. juli 2025 bliver miljøgradueret, da I skal betale mindre for de emballager, der kan genbruges eller genanvendes. Lovgivningen med kriterierne for de miljøgraduerede bidrag er fortsat ikke på plads, men Miljøstyrelsen er kommet med en anbefaling, og vi har derfor en forventning om, hvad krav og kriterier bliver. De endelige krav kommer dog først i høring ultimo maj 2024. 

Se status for implementeringen af producentansvaret her.

Miljøstyrelsens anbefaling til miljøgraduerede bidrag

• I skal indberette data om jeres emballager i 11 materialekategorier (fraktioner).

• Hver materialekategori er opdelt i forskellige niveauer (satser).

  • 4 af kategorierne (fleksibel plast, hård plast, hård PET, og skumplast) er opdelt i tre niveauer: lav/mellem/høj
  • 6 af kategorierne (mad- og drikkevarekartoner, glas, pap, papir, stål og anden jernholdig emballage og aluminium) er opdelt i to niveauer: lav/høj
  • 1 af kategorierne (træ) opdeles ikke i niveauer.

• Den kollektive ordning skal give hver producent, som markedsfører et eller flere emballager i niveauet høj, en malus (ekstra-omkostning) i form af 35 % af den enkelte producents beregnede operationelle omkostninger til affaldshåndtering af samtlige af dennes produkter, der falder under niveauet høj.

• Emballager kan bestå af hoved- og delkomponenter. Delkomponenter kategoriseres i samme materialekategori som hovedkomponenten. Emballagen kategoriseres efter det dominerende materiale baseret på vægt.

Læs mere om de enkelte kriterier i Miljøstyrelsens udkast til bekendtgørelsen her.

Kriterierne, for hvornår I skal betale mere eller mindre for jeres emballageaffald, bliver fastlagt af staten i en bekendtgørelse, som kommer i høring ultimo maj 2024. Miljøgradueringen træder i kraft 1. juli 2025 og gælder altså ikke for den kommende registrering og indrapportering i 2024.

Læs mere om hvilke krav, der gælder i andre lande her.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.