Vi gør dansk erhvervsliv klar til producentansvaret for emballage

VANA er en kollektiv ordning for virksomheder, som bliver omfattet af producentansvaret for emballage. Vi påtager os det praktiske, økonomiske og juridiske ansvar for producentansvaret på vegne af vores medlemmer: Sammen giver vi nyt liv til brugt emballage!

VANA er stiftet for erhvervslivet af erhvervslivet

Bag VANA står Danmarks største erhvervsorganisationer: Landbrug & Fødevarer, Dagsam, Dansk Erhverv og Dansk Industri, som stiftede ordningen i 2021 for at hjælpe danske virksomheder med at løfte ansvaret for at nedbringe mængden af affald og tage et større hensyn til klima og miljø.

VANAs stiftere - Danmarks største erhvervsorganisationer
VANAs stiftere - Danmarks største erhvervsorganisationer

Vi holder resurser i kredsløb

VANA er klar til at sikre genbrug og genanvendelse af milliarder af emballager på vegne af tusindvis af danske virksomheder, når producentansvaret for emballage træder i kraft i juli 2025. Vi sørger for, at emballageaffaldet håndteres som ressourcer og får nyt liv!

Vi følger emballagerne gennem hele livscyklussen: Fra produktion og indpakning, via forbrugerne, over indsamling og sortering og hele vejen til genanvendelsen i nye produkter. 

Det giver os en helt unik ekspertise i, hvordan emballage mest effektivt får et nyt liv - til glæde for de virksomheder, som er afhængige af at anvende emballage på en ansvarlig måde, for miljøet og for den enkelte forbruger.

Sammen giver vi nyt liv til brugt emballage

Vi hjælper vores medlemmer med at træffe de bedste beslutninger om deres emballage, inden deres produkter går på markedet.

Vi arbejder tæt sammen med producenter, myndigheder og genanvendelses-branchen for i fællesskab at knække affaldskurven på emballageområdet. Som det naturlige samlingspunkt i den grønne omstilling er vi med til at sikre, at det samlede emballageforbrug reduceres, og at langt mere emballage genbruges eller genanvendes.

Om navnet VANA

VANA er udledt af ordet Vanaheim - den af de ni verdener kendt fra nordisk mytologi, som, det siges, består efter Ragnarok, og som aserne vender tilbage til.

På samme måde arbejder VANA for, at vores verden består: Vi fremmer miljøvenlig emballage ved at beholde ressourcer i kredsløb så længe som muligt. Ved at genanvende og genbruge sørger vi for, at fremtidige generationer kan få glæde af vores verden, som vi kender den i dag.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.