Affaldsbehandling

Virksomhederne får med producentansvaret det finansielle ansvar for indsamling, sortering og behandling af deres emballager - fra husholdninger og erhverv. For husholdningsaffald får producenterne også det organisatoriske ansvar for affaldsbehandlingen.

Betydning for indberetningen

Når I skal registrere de emballager, som I sætter på det danske marked, skal I skelne mellem emballager, der ender i hhv. affaldet hos en husholdning og hos erhvervsvirksomheder.
Læs mere om registrering og indberetning i 2024 her.

Det er nødvendigt, da der i Danmark er separate ordninger for håndtering af affald fra henholdsvis husholdninger og erhverv - og dermed også forskellige priser.
Læs mere om de økonomiske konsekvenser  ved producentansvaret her.

Den konkrete udformning af model og beregninger følger, når lovgivningen, som skal sætte rammerne for beregningen af gebyr og kompensation i de to ordninger er på plads.
Læs mere om status for implementering her

For jer som virksomhed betyder det udelukkende, at I skal indberette mængder opdelt på husholdning og erhverv. VANA står, som jeres kollektiv ordning, for samspillet med de relevante aktører.
Læs mere om kollektive ordninger her.

Husholdningsaffald

Virksomhederne har (gennem den kollektive ordning) det finansielle ansvar for indsamling, sortering og behandling af emballager. Det organisatoriske ansvar er delt med kommune og kollektiv ordning.

Affaldshåndteringen er delt mellem kommuner (indsamling) og den kollektive ordning (sortering og affaldsbehandling). De kollektive ordninger skal kun dække omkostningerne til den del af affaldet, der er emballager:

  • Borgere køber emballerede produkter og gør dem til affald. Kommunerne står for indsamlingen ude i husholdningerne. Den kollektive ordning betaler et gebyr til kommunen som dækning for indsamlingen af emballager i affaldet. Affaldet overdrages til den kollektive ordning. Borgere betaler via affaldsgebyr for den del af affaldet, der ikke er emballager.

  • Den kollektive ordning har det organisatoriske ansvar for at affaldet bliver affaldsbehandlet og genanvendt. Den kollektive ordning kompenseres af kommunen for den del af affaldet som ikke er emballager.

Erhvervsaffald

Virksomhederne har (gennem den kollektive ordning) det finansielle ansvar.

De affaldsproducerende virksomheder har det organisatoriske ansvar, som de kan overdrage til private aktører.

Affaldshåndtering for erhvervsaffaldet er konkurrenceudsat. Det betyder, at det er private aktører, som står for både indsamling, sortering og oparbejdning:

  • Affaldsproducerende virksomhed (erhverv) køber emballerede produkter og gør dem til affald. Virksomheden laver en aftale med en privat aktør, der indsamler, sorterer og genanvender affaldet. Virksomheden betaler for den del af affaldet, der ikke er emballager.

  • Den private aktør (privat affaldsindsamler) søger om kompensation hos den kollektive ordning, til dækning af omkostningerne for håndteringen af emballager i affaldet.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.