Kollektive ordninger

En kollektiv ordning påtager sig på vegne af sine medlemmer det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar for producentansvaret. VANA er en sådan kollektiv ordning, hvor vi håndterer producentansvaret for emballage på vegne af vores medlemmer.

VANA og kollektivordning

Medlemmer af VANA får del i væsentlige stordriftsfordele – til gavn for både miljøet og virksomhedernes bundlinje. Vi dækker alle emballagefraktioner, er landsdækkende og arbejder not-for-profit.

Som kollektiv ordning løser VANA bl.a. følgende opgaver for vores medlemmer, fra producentansvaret træder i kraft i juli 2025:

  • Vi sikrer indsamling og kvalitet af data om emballagemængder- og typer.
  • Vi håndterer aftaler og dialog med kommuner og private indsamlere om indsamling af emballageaffald fra hhv. husholdning og erhverv. 
  • Vi udarbejder udbud af sortering af det genanvendelige husholdningsaffald (som indeholder emballager).
  • Vi udarbejder udbud af genanvendelse (oparbejdning) af det genanvendelige husholdningsaffald (som indeholder emballager).
  • Vi fører tilsyn med leverandører af sorterings- og oparbejdningsopgaver.
  • Vi sikrer en kostægte gebyrstruktur, der belønner de mest bæredygtige emballager (gebyrstrukturen fastsættes af myndighederne).
  • Vi dokumenterer den reelle genanvendelse af de omfattede emballager.
Billede af hvordan producentansvaret virker

Derudover ser vi det i VANA som vores opgave at gøre det så enkelt og ligetil som muligt for vores medlemmer at overholde producentansvaret; bl.a. ved at udvikle et nemt og overskueligt rapporteringssystem, så man kun skal forholde sig til indrapportering af data et sted.

Det vil sige, at jo flere medlemmer vi er i VANA, og jo større emballagemængder vi håndterer, des bedre priser kan vi forhandle os til hos udbyderne, så det bliver så omkostningseffektivt og enkelt som muligt, når I fra juli 2025 overtager ansvaret for de emballager, I sætter på markedet, gennem hele livscyklussen.

Medlemskab af VANA er gratis og uforpligtende, indtil 2024.

Læs mere om tilmelding og medlemsfordele her. 

Se et udpluk af vores medlemmer her.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.