Definition af emballagetyper

Nedenfor kan I se hvilke emballagedefinitioner, der er relevante, for at placere producentansvaret.

Al emballage er omfattet af producentansvaret, bortset fra emballage, som er omfattet af pant- og retursystemet.

Emballage: Alle produkter af enhver art og materiale, der anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering og præsentation af varer.

Emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger.

Eksemplevis en shampooflaske, en kødbakke, en blisterpakke til piller eller en spand med fx maling

Emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber.

Fx. plast eller pap til samling af et antal drikkevare eller display til opsats af salgsenheder i butik.

Emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

Eksempelvis generiske papkasser, paller og strækfolie.

Emballage, som er blevet udtænkt, udformet og bragt i omsætning med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal ture eller cyklusser ved at blive genpåfyldt eller genbrugt til det samme formål, som den blev udtænkt til.

Genbrugsemballager er emballager som bliver taget tilbage og brugt flere gange til samme formål, evt. via en pant- eller returordning. 

Eksempelvis genbrugskopper, der bliver indsamlet, vasket og anvendt igen og øl- eller mælkekasser som tages retur og anvendes flere gange.

En genstand, der er udformet og bestemt til anvendelse som emballage til uforarbejdede produkter fra primærproduktion.

Primærproduktion er opdræt eller dyrkning af primærprodukter, herunder høst, malkning og husdyrproduktion før slagtning. Begrebet omfatter også jagt, fiskeri og høst af vilde produkter

Emballage, der er udformet og beregnet til at blive påfyldt på stedet for salget til slutbrugeren.

Eksempelvis engangskopper af pap eller plast som påfyldes på en cafe (salgsstedet).

Som serviceemballage forstås også drikkevarebeholdere og drikkebægre, der er engangsplastprodukter, og som sælges tomme, og som ikke er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet.

Eksempelvis en samling af engangskopper eller tallerkener af plast som sælges tomme i detailhandelen. 

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.