Økonomiske konsekvenser

Producentansvaret for emballage skal ud fra 'forureneren-betaler-princippet' skabe økonomisk incitament til, at virksomhederne tager et større ansvar for de miljømæssige konsekvenser, som forbrug og håndtering af deres emballageaffald forårsager.

Den samlede udgift til dette anslås i Danmark at være ca. 2,35 mia.kr., som altså flyttes fra borgernes affaldsgebyrer for indsamling og håndtering af husholdningsaffald til at skulle finansieres af virksomhederne, fra producentansvaret for emballage træder i kraft i 2025.

Virksomhederne skal ikke dække omkostninger for affald, der ikke udgør emballage. Kommunerne vil derfor stadig opkræve et borgerbetalt affaldsgebyr til indsamling og håndtering af det husholdningsaffald, der ikke udgør emballage (ikke-emballageaffaldet).

Virksomhederne skal betale omkostningerne ved indsamling, transport og affaldsbehandling af de emballager, som de markedsfører, fratrukket indtægter fra salg af de genanvendte råvarer. Et af grundelementerne i producentansvaret er, at emballagereduktion og miljøvenligt design skal kunne betale sig for virksomhederne. Det bliver derfor et krav, at det virksomhederne betaler, bliver miljøgradueret.

Se mere om miljøgraduering her

 

”Forureneren-betaler-princippet”

I et producentansvarssystem får virksomhederne ansvaret for at indsamle og genanvende de produkter, de sætter på markedet - i dette tilfælde al emballage - ud fra et 'forureneren betaler princip'.

”Forureneren-betaler-princippet” er nedfældet i EU Maastricht-traktaten og er et økonomisk princip om, at virksomheder er ansvarlige for egen forurening.  

Det vil sige, at de omfattede virksomheder med indførelsen af producentansvaret for emballage i 2025 overtager den fulde omkostning for indsamling, sortering, oparbejdelse og genanvendelse af deres emballager.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.