Økonomiske konsekvenser

Producentansvaret for emballage skal ud fra 'forureneren-betaler-princippet' skabe økonomisk incitament til, at virksomhederne tager et større ansvar for de miljømæssige konsekvenser, som forbrug og håndtering af deres emballageaffald forårsager.

Den samlede udgift til dette anslås i Danmark at være ca. 2,35 mia.kr., som altså flyttes fra borgernes affaldsgebyrer for indsamling og håndtering af husholdningsaffald til at skulle finansieres af virksomhederne, fra producentansvaret for emballage træder i kraft i 2025.

Virksomhederne skal ikke dække omkostninger for affald, der ikke udgør emballage. Kommunerne vil derfor stadig opkræve et borgerbetalt affaldsgebyr til indsamling og håndtering af det husholdningsaffald, der ikke udgør emballage (ikke-emballageaffaldet).

Sådan kommer regningen formentlig til at se ud

Emballagereduktion og miljøvenligt design skal kunne betale sig for virksomhederne, og det bliver derfor et krav, at de kollektive ordninger miljøgraduerer omkostningerne, som I skal betale. Det vil sige, at hvis I designer emballager, der kan genbruges eller genanvendes, kommer I til at betale mindre for affaldshåndteringen, end hvis I markedsfører emballage, der alene kan forbrændes. Kriterierne for hvornår man skal betale mere eller mindre bliver fastlagt af staten, og forventes at blive kendt i andet kvartal af 2024.

Se tidsplan for implementering af producentansvaret her. 

Den samlede regning kommer formentlig til at bestå af følgende 3 dele:
  • en pris pr. kilo emballagetype ud fra et princip om fuld omkostningsdækning
  • et miljøgradueret bidrag, det vil sige en miljømæssig omfordeling, som skal fremme incitamentet til, at øge graden af genbrug og genanvendelse.
  • et administrationsgebyr.

Miljøgradueringen skal sikre omkostningsneutralitet for hver enkel materialekategori, så virksomhederne i en materialekategori samlet set ikke betaler mere eller mindre end de faktiske omkostninger til affaldsbehandlingen.

Det forventes, at miljøgradueringen vil tage udgangspunkt i en såkaldt bonus/malus-model, hvor de virksomheder, der markedsfører emballager der ikke kan genanvendes eller genbruges, bliver pålagt en malus (som er bestemt af staten), fx en fastsat procentsats af de faktiske omkostninger oven i. Denne ekstraindtægt skal så omfordeles til de virksomheder, der designer til genanvendelse.

”Forureneren-betaler-princippet”

I et producentansvarssystem får virksomhederne ansvaret for at indsamle og genanvende de produkter, de sætter på markedet - i dette tilfælde al emballage - ud fra et 'forureneren betaler princip'.

”Forureneren-betaler-princippet” er nedfældet i EU Maastricht-traktaten og er et økonomisk princip om, at virksomheder er ansvarlige for egen forurening.  

Det vil sige, at de omfattede virksomheder med indførelsen af producentansvaret for emballage i 2025 overtager den fulde omkostning for indsamling, sortering, oparbejdelse og genanvendelse af deres emballager.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.