Registrering af virksomhed og forventede emballagemængder

Virksomheder, der er omfattet af producentansvaret for emballage, skal registreres hos myndighederne i perioden 1. april til 31. august 2024 og indberette deres forventede emballagemængder for 2024. Er I medlem af VANA, kan I klare det hele et sted - i Medlemsportalen.

Vigtige datoer for virksomheder

Indberetningen i 2024 bruges af myndighederne (DPA) til at tildele affaldsmængder til behandling mellem de kollektive ordninger fra producentansvaret for emballage træder i kraft i juli 2025. 
Bliv klogere på, hvordan en kollektiv ordning fungerer her.

Hvad skal indrapporteres i 2024?

Se også VANAs guide til indberetning 2024 her

I 2024 skal selve virksomheden registreres i myndighedsregisteret og jeres forventede emballagemængder for 2024 (undtaget emballager omfattet af det danske pantsystem, jf. pantbekendtgørelsen) skal indberettes fordelt på følgende fraktioner: 

  • pap
  • papir
  • jernholdige metaller
  • aluminium
  • glas
  • plast
  • mad- og drikkevarekartoner
  • træ.

Der skal indberettes i kilo for mængderne af hhv. erhvervsemballage og husholdningsemballage. Det betyder rent praktisk, at I skal give jeres bedste bud på, om den emballage, I sætter på markedet, ender i husholdnings- eller i erhvervsaffald – det vil sige, om det ender hos en privat forbruger (B2C) eller hos en virksomhed (B2B). Læs mere om affaldsbehandling af husholdnings- og erhvervsaffald her.

I skal også oplyse, hvis I ved, om emballagen skal sorteres som restaffald eller farligt affald - fx pizzabakker (restaffald) eller hårspray (farligt affald). 
Læs mere om sortering- og indsamlingskrav i Danmark her. 

Eksempel på registrering for 2024

Gør det nemt: Meld jer ind i VANA nu

I VANA arbejder vi for at gøre det så enkelt som muligt at leve op til forpligtelserne i producentansvaret. Vi klarer derfor også registrering og indberetningen  i 2024 på vegne af vores medlemmer gennem VANAs Medlemsportal. 

Medlemskab af koster et opstartsbidrag på 4000 kr. (2000 kr. for virksomheder under bagatelgrænsen).

Er I ikke allerede medlem, så tilmeld virksomheden nu - så sørger vi for jeres lovpligtige indberetning og holder jer opdateret om vigtig information og deadlines i forbindelse med de kommende krav og forpligtelser.

Læs mere om medlemskab, og tilmeld virksomhed her.

Indberetning af sammensatte emballager

Hvis emballagen består af flere materialer, der ikke let kan skilles ad og ikke hører under de nævnte materialekategorier, skal den samlede vægt indberettes i den materialekategori, som emballagen hovedsageligt består af.

Myndighederne har på andre områder i implementeringen, defineret vægt som det afgørende. Indtil der kommer en vejledning, vil vi derfor anbefale at man vurderer ”hovedsagelig” ud fra det materiale, der vejer mest i emballagen.

For virksomheder med under 8 ton emballage årligt

Forventer I at tilgængeliggøre under 8 ton emballage, kan I vælge kun at registrere den samlede forventede mængde tilgængeliggjort emballage i 2024 og fordelingen i kilo på hhv. husholdnings- og erhvervsemballage - og altså ikke fordelt på de enkelte fraktioner. 
Læs mere om den administrative bagatelgrænse her. 

Genbrugsemballager og egne tilbagetagningsordninger

Oplysninger om genbrugsemballage skal først indberettes efter producentansvaret træder i kraft 1. juli 2025.

Genbrugsemballager er emballager, der bliver taget tilbage og brugt flere gange til samme formål, evt. via en pant- eller returordning.

Der skal ikke indberettes data om forventede tilbagetagne mængder i 2024. Se mere om tilbagetagningsordninger her

Registrering og indberetning kræver MitID Erhverv

Registrering og indberetning til myndighederne sker gennem VANAs Medlemsportal og kræver godkendelse med MitID Erhverv for danske virksomheder. I skal derfor have styr på jeres MitID-adgang, inden registreringen åbner til april.

Udenlandske virksomheder og aktører skal registrere og indberette direkte hos myndighederne (DPA) med brugernavn og kodeord. 

Læs mere om MitID Erhverv her

Kriterier for indberetning i 2025

Detaljeringsgraden for de miljøgraduerede bidrag og designkrav for hver materialekategori kommer i høring i juni 2024. 

Miljøstyrelsen er kommet med en anbefaling til materialekategorier og designkrav.

Læs mere om de forventede designkrav i de miljøgraduerede bidrag her

Få et prisestimat på behandlingen af jeres emballageaffald i 2025 her. 

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.