Registrering af virksomhed og forventede emballagemængder

Virksomheder, der er omfattet af producentansvaret for emballage, skal registreres hos myndighederne i perioden 1. april til 31. august 2024 og indberette deres forventede emballagemængder for 2024. Er I medlem af VANA, kan I klare det hele et sted - i Medlemsportalen.

Vigtige datoer for virksomheder

Indberetningen i 2024 bruges af myndighederne (DPA) til at tildele affaldsmængder til behandling mellem de kollektive ordninger fra producentansvaret for emballage træder i kraft i juli 2025. 
Bliv klogere på, hvordan en kollektiv ordning fungerer her.

Hvad skal indrapporteres i 2024?

I 2024 skal selve virksomheden registreres i myndighedsregisteret og jeres forventede emballagemængder for 2024 (undtaget emballager omfattet af det danske pantsystem, jf. pantbekendtgørelsen) skal indberettes fordelt på følgende fraktioner: 

  • pap
  • papir
  • jernholdige metaller
  • aluminium
  • glas
  • plast
  • mad- og drikkevarekartoner
  • træ.

Der skal indberettes i kilo for mængderne af hhv. erhvervsemballage og husholdningsemballage. Det betyder rent praktisk, at I skal give jeres bedste bud på, om den emballage, I sætter på markedet, ender i husholdnings- eller i erhvervsaffald – det vil sige, om det ender hos en privat forbruger (B2C) eller hos en virksomhed (B2B). Læs mere om affaldsbehandling af husholdnings- og erhvervsaffald her.

I skal også oplyse, hvis I ved, om emballagen skal sorteres som restaffald eller farligt affald - fx pizzabakker (restaffald) eller hårspray (farligt affald). 
Læs mere om sortering- og indsamlingskrav i Danmark her. 

Eksempel på registrering for 2024

Gør det nemt: Meld dig ind hos VANA nu

I VANA arbejder vi for at gøre det så enkelt som muligt at leve op til forpligtelserne i producentansvaret. Vi klarer derfor også registrering og indberetningen  i 2024 på vegne af vores medlemmer gennem VANAs Medlemsportal. 

Medlemskab af VANA er gratis og uforpligtende, indtil registreringen åbner til april. Herefter betales et opstartsbidrag på 4000 kr. (2000 kr for virksomheder under bagatelgrænsen).

Er I ikke allerede medlem, så tilmeld virksomheden nu - så holder vi jer up-to-date om vigtig information og deadlines i forbindelse med de kommende krav og forpligtelser.

Læs mere om medlemskab, og tilmeld din virksomhed her.

Indberetning af sammensatte emballager

I 2024 skal der kun indberettes på de overordnede kategorier. Det betyder i praksis, at I skal fokusere på det materiale, som emballagen primært består af. Er der fx tale om en papkasse med en tynd plastikcoating på indersiden, så skal I kategorisere den som pap. Da der endnu ikke er nogen eksakte guidelines for indberetningen i 2024, skal I indberette efter jeres bedste overbevisning, hvilken emballage og materialetype, I anvender.

For virksomheder med under 8 ton emballage årligt

Forventer I at tilgængeliggøre under 8 ton emballage, kan I vælge kun at registrere den samlede forventede mængde tilgængeliggjort emballage i 2024 og fordelingen i kilo på hhv. husholdnings- og erhvervsemballage - og altså ikke fordelt på de enkelte fraktioner. 
Læs mere om bagatelgrænsen her. 

Genbrugsemballager skal først registreres i 2025

Oplysninger om genbrugsemballage skal I først indberette efter producentansvaret træder i kraft 1. juli 2025.

Genbrugsemballager kan for eksempel være emballager, som bliver taget tilbage og genbrugt 1:1 som ny emballage, evt. via en pant- eller returordning.

Registrering og indberetning kræver MitID Erhverv

Registrering og indberetning til myndighederne sker gennem VANAs Medlemsportal og kræver godkendelse med MitID Erhverv for danske virksomheder. I skal derfor have styr på jeres MitID-adgang, inden registreringen åbner til april.

Udenlandske virksomheder og aktører skal registrere og indberette direkte hos myndighederne (DPA) med brugernavn og kodeord. 

Læs mere om MitID Erhverv her

Kriterier for indberetning i 2025

Kriterierne for indberetningen i 2025 er stadig ikke klar, da detaljeringsgraden er afhængig af de miljøgraduerede bidrag og de medfølgende tekniske kriterier for hver materialefraktion. Der forventes dog en større detaljeringsgrad i forhold til den viden og data, der skal indhentes på de tilgængeliggjorte emballagemængder, end den vi ser i 2024.

Læs mere om de forventede kriterier for de miljøgraduerede bidrag her

Få et prisestimat på behandlingen af jeres emballageaffald i 2025 her. 

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.