Model for miljøgraduerede bidrag - her er de forventede kriterier

Miljøstyrelsen er nu klar med deres anbefaling til lovgivning om de miljøgraduerede bidrag, som I skal betale, når producentansvaret træder i kraft i juli 2025. VANA har givet input til modellen for miljøgraduering gennem den nedsatte følgegruppe under Miljøstyrelsen, hvor vi sidder med. Derfor kan vi nu dele, hvilke elementer, I forventeligt skal leve op til, når den endelige lovgivning er vedtaget.

Nyhed 09. januar 2024

En af grundpillerne i producentansvaret er, at emballagereduktion og miljøvenligt design skal kunne betale sig for virksomhederne. Det bliver derfor også et krav, at de omkostninger, som I skal betale, bliver miljøgradueret, når producentansvaret træder i kraft i juli 2025.

Miljøstyrelsen er nu kommet med deres anbefaling til lovgivning på området, og vi forventer derfor, at følgende elementer kommer med i den endelige lovgivning:

  • Producenter skal indberette data om deres emballager i 11 materialekategorier (fraktioner).
  • Hver materialekategori er opdelt i forskellige niveauer (satser)
    • 4 af kategorierne (fleksibel plast, hård plast, hård PET, og skumplast) er opdelt i tre niveauer: lav/mellem/høj.
    • 6 af kategorierne (mad- og drikkevarekartoner, glas, pap, papir, stål og anden jernholdig emballage og aluminium) er opdelt i to niveauer: lav/høj
    • 1 af kategorierne (træ) opdeles ikke i niveauer.
  • Den kollektive ordning skal give hver producent, som markedsfører et eller flere emballager i niveauet høj, en malus (ekstra-omkostning) i form af 35 % af den enkelte producents beregnede operationelle omkostninger til affaldshåndtering af samtlige af dennes produkter, der falder under niveauet høj.
  • Emballager kan bestå af hoved- og delkomponenter. Delkomponenter kategoriseres i samme materialekategori som hovedkomponenten. Emballagen kategoriseres efter det dominerende materiale baseret på vægt.

Læs mere om de enkelte kriterier i Miljøstyrelsens udkast til bekendtgørelsen her (for medlemmer). 

Kriterierne, for hvornår I skal betale mere eller mindre for jeres emballageaffald, bliver fastlagt af staten i en bekendtgørelse, som kommer i høring ultimo maj 2024. Miljøgradueringen træder i kraft 1. juli 2025 og gælder altså ikke for den kommende registrering og indrapportering i 2024 - læs mere om registrering i 2024 her.

Se tidsplanen for implementering af producentansvaret her.

Bliv medlem af VANA

Meld din virksomhed ind hos VANA, og kom på forkant med producentansvaret - vi bistår bl.a. med registrering af de lovpligtige oplysninger hos Dansk Producentansvar som åbner 1. april 2024.  Se medlemsfordelene, og tilmeld din virksomhed nu.

Bliv medlem

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.