Registrering af virksomhed og forventede emballagemængder

Alle virksomheder, der er omfattet af producentansvaret, skal i perioden 1. april til 30. september 2024 registreres hos Dansk Producentansvar (DPA), der fungerer som myndighedsregister. Samtidig skal der indberettes et estimat af jeres forventede emballagemængder fordelt på fraktioner og affaldstype.

Vigtige datoer for virksomheder

Hvad skal registreres og indrapporteres i 2024?

Hvis I er omfattet af producentansvaret for emballage, skal I i forbindelse med registreringen indberette oplysninger om jeres forventede mængde markedsført emballage i 2024. Oplysninger om genbrugsemballage skal I først indberette efter 1. juli 2025.
Tjek, om I er omfattet af producentansvaret her

I skal i første omgang indberette i kilo for mængderne af hhv. erhvervsemballage og husholdningsemballage. Det betyder rent praktisk, at I skal give jeres bedste bud på, om den emballage, I sætter på markedet, ender i husholdnings- eller i erhvervsaffald – det vil sige, om det ender hos en privat forbruger (B2C) eller hos en virksomhed (B2B).

Emballagemængderne skal desuden indberettes på følgende fraktioner:

  • papir
  • pap
  • plast
  • glas
  • metal
  • aluminium
  • mad- og drikkevarekartoner
  • træ.

Læs mere om fordele og ulemper ved design til de enkelte fraktioner her. 

I skal også oplyse, hvis I ved, om emballagen skal sorteres som restaffald eller farligt affald - fx pizzabakker (restaffald) eller hårspray (farligt affald). 

Læs mere om sortering- og indsamlingskrav i Danmark her. 

Indberetning af sammensatte emballager

I 2024 skal I indberette på meget overordnede kategorier. Det betyder i praksis, at I skal fokusere på det materiale, som emballagen primært består af. Er der fx tale om en papkasse med en tynd plastikcoating på indersiden, så skal I kategorisere den som pap. Da der ikke er nogen eksakte guidelines for indberetningen i 2024, skal I indberette efter jeres bedste overbevisning, om hvilken emballage og materialetype, I anvender.

Eksempel på registrering for 2024

For virksomheder med under 8 ton emballage årligt

Forventer I at markedsføre under 8 ton emballage, kan I vælge kun at registrere den samlede forventede mængde markedsført emballage i 2024 og fordelingen i kilo på hhv. husholdnings- og erhvervsemballage - og altså ikke fordelt på de enkelte fraktioner. 

Læs mere om bagatelgrænsen her. 

2024-registrering bruges til tildeling 

De mængder og fraktioner af emballage, der skal registreres hos Dansk Producentansvar i perioden 1. april  til 30. september 2024, er udelukkende en indberetning af jeres forventede emballagemængder. Indberetningen i 2024 skal bruges af DPA i forbindelse med tildeling af affaldsmængder til behandling mellem de kollektive ordninger på emballageområdet, herunder VANA, fra producentansvaret for emballage træder i kraft i juli 2025. 

For at opnå stordriftsfordele er det derfor vigtigt at melde sig ind hos VANA allerede nu. For jo flere medlemmer vi er, og jo større emballagemængder vi håndterer, des bedre priser kan VANA forhandle sig til hos udbyderne, så det bliver så omkostningseffektivt som muligt, når I fra juli 2025 overtager ansvaret, for de emballager I sætter på markedet, gennem hele livscyklussen.

Bliv klogere på, hvordan en kollektiv ordning fungerer her.

Læs mere om medlemskab og medlemsfordele, og bliv medlem her.

2025-indberetning er stadig ikke på plads

Indberetningen i 2024 er altså uafhængig af de krav, der lægges op til i forhold til miljøgraduerede bidrag, fra producentansvaret træder i kraft i juli 2025. Den estimerede indberetning i 2024 får dermed heller ikke økonomisk betydning for virksomhederne. 

Læs mere om de økonomiske konsekvenser af producentansvaret her. 

Kom på forkant: Meld dig ind hos VANA nu

I VANA arbejder vi for at gøre det så enkelt som muligt at leve op til forpligtelserne i producentansvaret. Vi bistår derfor også vores medlemmer i forbindelse med registrering og indberetning ved DPA i 2024.

Medlemskab af VANA er gratis og uforpligtende indtil 2024. Er I ikke allerede medlem, så meld din virksomhed ind nu - så holder vi jer up-to-date om vigtig information og deadlines i forbindelse med de kommende krav og forpligtelser.

Læs mere om medlemskab, og tilmeld din virksomhed her.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.