viden

Få hjælp til producentregistrering

Med producentansvaret for emballage følger også et krav om registrering af din virksomhed i det autoriserede myndighedsregister: Dansk Producentansvar (DPA).

Deadline for registrering i DPA:

Registreringen åbner til januar 2024 - og skal ske senest den 31. marts 2024!

Tag stilling: Meld dig ind i kollektivordningen nu

Producenter, der er meldt ind som medlemmer af VANA kan overlade producentregistrering og andre praktiske opgaver til os som kollektivordning. Som medlem af VANA sørger vi, som jeres bemyndigede, for at holde styr på alt det administrative på jeres vegne!

Det er derfor vigtigt, at du allerede nu tager aktivt stilling til, om din virksomhed skal meldes ind hos VANA. På den måde kan vi bedst hjælpe jer med at sikre, at I overholder jeres registreringsforpligtelse og holde jer opdateret om de vigtige deadlines, I skal leve op til som producenter, i den kommende tid.

Læs mere om medlemskab, og tilmeld din virksomhed gratis her.

Hvad skal registreres og indrapporteres?

Det vi ved...

 • Producenter skal i forbindelse med registrering indberette oplysninger om den forventede mængde markedsført emballage i 2024.
 • Oplysninger om genbrugsemballage skal først indberettes efter 1. januar 2025.
 • Indberetningen af mængder skal angives i kg, fordelt på hhv. husholdningsemballage og erhvervsemballage og på følgende emballagematerialer, hvis der markedsføres over 8 ton:
  • pap
  • papir
  • metal
  • aluminium
  • glas
  • plast
  • mad- og drikkevarekartoner
  • træ.

Desuden skal det oplyses, hvis emballagen skal sorteres som restaffald eller farligt affald:

Producenter eller importører, der forventer at markedsføre under 8 ton emballage i 2024 kan vælge kun at registrere den forventede mængde markedsført emballage i 2024 og fordelingen i kg. på hhv. husholdningsemballage og erhvervsemballage.

Få styr på data

Data er vigtigt, da det bliver et af de helt centrale omdrejningspunkter for systemet omkring producentansvaret. Derfor anbefaler vi allerede nu, at I begynder at indsamle data på jeres emballagemængder og -typer. På den måde er I bedst forberedt, når indrapporteringen går i gang.

Få inspiration til, hvordan I kommer i gang med forberedelser og dataindsamling her.

Find flere svar i vores FAQ

 • Som kollektivordning vil VANA løfte det lovpligtige producen...

 • Som producent betaler man for: ...

 • Det korte svar er ja!...

 • Gå til FAQ

Kontakt os