Producentansvar i udlandet

Sætter din virksomhed emballage på markedet i andre lande end Danmark, skal I være opmærksomme på, at de respektive lande har deres egne nationale regler og lovgivning for producentansvar på emballage, som I skal efterleve.

EU-direktivet for emballage og emballageaffald sætter en bred overordnet ramme for medlemslandene, men det er op til de enkelte medlemslande, hvordan man i praksis vil udmønte lovgivningen. Det betyder, at der er nationale forskelle i lovgivningen af producentansvaret for emballage på tværs af Europa.

I kan få hjælp til at håndtere producentansvaret for emballage i andre EU-lande og internationalt gennem  kollektiv ordninger i de respektive lande, I agerer på. Få overblik i Dansk Industris landeoversigt her.

Læs mere om, hvordan du griber processen an her. 

Harmonisering af EU-lovgivning på vej

For at imødekomme nogle af de udfordringer virksomhederne står med i praksis, er EU-direktivet om emballage og emballageaffald netop nu under revision. Det sker bl.a. med henblik på at opnå mere harmoniserede regler på tværs af grænserne i EU. 

Læs mere om lovgivningen her.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.