Dansk

Emballageansvar

Hvad er en kollektivordning?

Hvad er en kollektivordning?

Med producentansvaret vil der blive etableret såkaldte kollektive ordninger, som på vegne af producenterne varetager de administrative og praktiske opgaver, som pålægges producenterne.

Derfor er tanken bag kollektivordningen VANA, at de omfattede virksomheder (medlemmer) går sammen i en fælles organisation, der påtager sig det juridiske og praktiske ansvar på vegne af producenterne. Ved at deltage i kollektivordningen kan virksomhederne få del i væsentlige stordriftsfordele – både til gavn for miljøet og virksomhedernes bundlinje.

VANA dækker alle emballagefraktioner, er landsdækkende og arbejder non-for-profit.

Vil du vide mere?

icon