Producentansvar for emballage

Producentansvar for emballage

Alle virksomheder der importer eller bruger emballage, bærer det finansielle og organisatoriske ansvar for håndtering af emballageaffald, herunder indsamling, sortering og behandling. Det betyder med andre ord at producenten, som sætter en emballage på markedet, har ansvar for emballagen i hele dens livscyklus.

Formål

Formålet med producentansvaret er at reducere mængden af emballage, sikre en effektiv indsamling og håndtering af affald, samt at motivere producenterne til bedre design af emballage - både til forebyggelse, genbrug og genanvendelse.

Populært sagt taler man om at slutte cirklen - 'close the loop'.

Hvad er omfattet?

Alle typer af emballager er omfattet af producentansvaret. Det vil sige både primær-, sekundær- og tertiæremballage.

Det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft den 1. januar 2025.

EU-direktivet 2008/98/EF, artikel 3, stk. 21, beskriver producentansvaret:

”(…)producenter af produkter bærer det finansielle ansvar eller det finansielle og organisatoriske ansvar for håndteringen af affaldsfasen i et produkts livscyklus”

Emballagedirektivet 94/62/EF, artikel 7, stk. 2:

“Medlemsstaterne sikrer, at der senest den 31. december 2024 oprettes ordninger for udvidet producentansvar for al emballage (…) i direktiv 2008/98/EF.”

I store dele af EU har man allerede producentansvar for emballage. I disse lande skal de nye krav til producentansvaret implementeres fra januar 2023.

Se her et overblik over hvordan producentansvaret er udformet på tværs af EU. Oversigten er udarbejdet af Dansk Industri.

Konsekvenser af producentansvar for emballage

  • Cirka 42.000 virksomheder bliver omfattet i Danmark.
  • Regning på minimum 2,3 mia. kr. om året.
  • Forventeligt ca. 961.000 ton emballage/år
  • Træder i kraft: 1. januar 2025 (registrering fra 2024).

Kontakt os

Vil du vide mere?

icon