Stiftere

VANA er stiftet i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, DagSam, Dansk Erhverv og Dansk Industri. De 4 stærke brancheorganisationer forankrer VANA bredt blandt deres respektive medlemmer, som dækker cirka 80% af de virksomheder, som er berørt af producentansvaret på emballage.

Vores stiftere bakker derfor også aktivt op om VANA som en non-for-profit kollektivordning, som kan opfylde de danske producenters og importørers forpligtelser juridisk, økonomisk og praktisk vedrørende det udvidede producentansvar på emballage i Danmark.

Kronik: Vi skal bruge mindre og genbruge mere