Historien om VANA

Formål og baggrund

Formål og baggrund

VANA – Dansk Emballageansvar er en kollektivordning, som virksomheder kan melde sig ind i og dermed overdrage det praktiske, økonomiske og juridiske ansvar for producentansvaret til. Bag VANA står de 4 stærke erhvervsorganisationer: Landbrug & Fødevarer, Dagsam, Dansk Erhverv og Dansk Industri, som stiftede ordningen i 2021.

VANA er klar til at sikre genbrug og genanvendelse af milliarder af emballager på vegne af tusindvis af danske virksomheder, når producentansvaret for emballage træder i kraft i 2025.

Vi følger emballagerne gennem hele livscyklussen: Fra produktion og indpakning, via forbrugerne, over indsamling og sortering og hele vejen til genanvendelsen i nye produkter.

Det giver os en helt unik ekspertise i, hvordan emballage mest effektivt får et nyt liv - til glæde for de virksomheder, som er afhængige af at anvende emballage på en ansvarlig måde, for miljøet og for den enkelte forbruger.

Vi arbejder tæt sammen med producenter, myndigheder og genanvendelses-branchen for i fællesskab at knække affaldskurven på emballageområdet. Som det naturlige samlingspunkt i den grønne omstilling er vi med til at sikre, at det samlede emballageforbrug reduceres, og at langt mere emballage genbruges eller genanvendes.

Om navnet VANA

VANA er udledt af ordet Vanaheim - den af de ni verdener kendt fra nordisk mytologi, som, det siges, består efter Ragnarok, og som aserne vender tilbage til.

På samme måde arbejder VANA for, at vores verden består: Vi fremmer miljøvenlig emballage ved at beholde ressourcer i kredsløb så længe som muligt. Ved at genanvende og genbruge sørger vi for, at fremtidige generationer kan få glæde af vores verden, som vi kender den i dag.

produktion

Emballagens vej til markedet

Vi følger emballagen fra design og produktion til markedet - vi hjælper vores medlemmer med at træffe de bedste beslutninger, inden deres produkter går på markedet.

Sortering

Emballageaffald er ressourcer

Vi sørger for at affaldet håndteres som ressourcer og får nyt liv!

Plastikgranulat

Plastikgranulat

Her ses plastik, der er sorteret og lavet til granulat, som er klar til genanvendelse og dermed nyt liv.

Værd at vide

Find mere viden her

icon

Kontakt os