Dyk ned i VANAs høringssvar til miljøbeskyttelsesloven

Vi har i dag sendt officielt høringssvar fra VANA afsted til Miljøministeriets 180 siders udkast til ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv.), der blev sendt i høring slut juni.

Nyhed 30. august 2023

I høringssvaret, som er underskrevet af adm. direktør, Marianne Roed Jakobsen og VANAs bestyrelse, forholder vi os bl.a. til følgende emner, som har betydning for virksomhedernes håndtering af producentansvaret for emballage:

  • godkendelse af de kollektive ordninger
  • sikkerhedsstillelse
  • tildeling og tildelingsperiode
  • tilsyn
  • gebyrer og kompensationer
  • overgangsperiode.

Uddrag af høringssvaret

VANA og vores stiftere støtter ambitionerne om cirkulær økonomi og udvidet producentansvar og ser frem til at løfte forpligtelserne på vegne af vores medlemmer.

Det bemærkes dog, at producentansvaret medfører en stor administrativ og økonomisk byrde for producenterne. Det er derfor afgørende både for producenternes mulighed for at indrette deres forretning og for de kollektive ordningers mulighed for etablering, organisering og udvikling af selve ordningen, at de udmøntende bekendtgørelser snarest muligt udarbejdes. Dette også for at sikre, at de forventede positive miljø-gevinster slår igennem.

Derudover gør vi opmærksom på, at kollektive ordninger er afgørende for effektiviteten af systemet, og incitamentet til at melde sig ind i en kollektiv ordning skal derfor sikres i udmøntningen af reglerne.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.