VANA og vores stiftere opfordrer myndighederne til afgørende afklaringer forud for lovforslag og registreringspligt

Allerede i sidste uge, sendte VANAs bestyrelsesleder, Karin Klitgaard, en fælles henvendelse til myndighederne, på vegne af VANA og vores stiftere.

Nyhed 02. juli 2024

I den fælles henvendelse opfordres myndighederne til at:

 • Sende information direkte til de relevante virksomheder og udarbejde en vejledning, inkl. afklaring af tvivl ved producentdefinitionen inden sommerferien
 • Bekræfte muligheder for koncernregistrering i DPA
 • Sikre en ikrafttrædelsesdato, der tager højde for virksomhedernes budgetprocesser.

Læs den fælles henvendelse her.

Miljøstyrelsens informationsbrev er i skrivende stund ved at blive sendt til tusindvis af virksomheder, og Miljøministeriet har i går sendt udkast til ændring af lov om miljøbeskyttelse i høring.

De afgørende nedslagspunkter i lovforslaget er:

 • Producentansvaret foreslås udskudt fra 1. juli 2025 til 1. oktober 2025:
  Denne dato er langt fra optimal for virksomheders budgetprocesser, hvilket er understreget i den fælles henvendelse.
  VANA og vores stiftere fortsætter med at arbejde for d. 1. januar 2026.

 • Registreringsfristen den 31. august 2024 er fastholdt:
  I det fælles brev, er det også understreget at afklaring af producentdefinition, medfølgende vejledning og bekræftelse af koncernregistrering er helt afgørende, og en afklaring skal foreligge inden sommerferien, når registreringsfristen er så tæt på.
  Som medlem af VANA får I hjælp og vejledning til registrering og indberetning i vores Medlemsportal, se mere her: Medlemsfordele | Vana

 • Kommende krav om medlemskab af en kollektiv ordning:
  Når den sidste del af producentansvaret implementeres, bliver medlemskab af en kollektiv ordning et lovkrav ifølge lovforslaget.
  VANA sikrer ligebehandling af vores medlemmer under hensyntagen til markedsandel, så vi som kollektiv ordning er attraktiv for alle virksomheder, uanset størrelse.

Læs mere om status på implementeringen her og VANAs høringssvar efter høringsfristen den 22. august 2024.

Hvis der er elementer i lovforslaget, som I ser med fordel kan kommenteres i et høringssvar, er I velkomne til at skrive til info@vana.dk.

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.